På sitt beste er lokalbloggeren et interessant supplement til lokalavisenes hyperlokale dekning. Jeg tenker på lokalpatrioten med øye for stort og smått i nærmiljøet som bruker nettdagboka for å dele sine dagligdagse observasjoner med dem som vil.  Foreløpig er de ikke mange eller svært profilerte, men Kay Olav Winter i Drøbak er en slik blogger. (Takk til Jarle Petterson som gjorde meg oppmerksom på Winther’s blog DrøbakNotater etter et spørsmål fra Geir Arne Bore om lokale bloggere på Twitter).  

I en tid da lokalavisa blir anbefalt å dyrke det hyperlokale stoffet for å beholde posisjonen i et stadig mer presset lesermarked , er Winther’s blogg om livet i Drøbak et interessant tilskudd til lokalavisenes egen dekning. Kanskje ingen betydelig konkurrent målt i lesertall, men definitivt i innholdsprofil. For Winther har rendyrket det hyperlokale på sin blogg. Det blir knapt mer lokalt før vi krysser grensen til det private. Denne bloggen gjør, så vidt jeg kan se, ikke det. Tvert i mot evner bloggeren å blande smånyheter og pussige hverdagsobservasjoner med lokalhistorisk kunnskap og tydelige synspunkter på lokalpolitiske saker – fra parkeringsregler til arkitektur. At Winter som tidligere skolemann fører pennen stilsikkert og feilfritt, bidrar til å heve kvaliteten ytterligere. Han tar sågar for seg lokalavisenes språkblødmer i humoristisk rødpennstil under tag’en “Blemmer”.  Så skriver han også bedre og riktigere enn mang en lokalavisjournalist om tema som opptar lokalbefolkningen. Dermed representerer DrøbakNotater en reell utfordrer til lokalavisens hyperlokale stoffprofil og viser at en dyktig blogger kan gjøre denne delen av lokalavisas informasjonsjobb like greit som en middels lokalavisjournalist. Det åpner for en diskusjon om hvor mye journalistiske ressurser redaksjonen bør bruke på denne typen hyperlokal informasjon, framfor andre oppgaver som kanskje krever større journalistisk kompetanse.  Det er en diskusjon mediehusene må ta når de legger strategier for fremtidig bruk av stadig knappere journalistiske ressurser.

Badebyen.no som er lokalavisa Østlandets Blads hyperlokale netttilbud i Drøbak har gjort det riktige: De har knyttet til seg Winther som blogger på egne sider slik at postingene hans om Drøbak dukker opp under en egen heading på badebyen.no. Det er en fornuftig strategi. Winther får trafikk – og cred – fra badebyen.no og badebyen.no får hyperlokale nyheter fra Winther. Vinn-vinn med andre ord. Det er et interessant eksempel på hvordan mainstream medier og nye kanaler smelter sammen i nye nettverk av informasjonstjenester. I den siste utgaven av amerikanske Nieman Report som for øvrig har mye leseverdig materiale, skriver Edward Roussel om dette som en av ti grep for å gjøre fortidens aviser om til fremtidens digitale medievirksomheter. 

Disclaimer: Kay Olav Winther er fetteren til mannen min. Bare så det er sagt:-)

Advertisements