Mer ressurser til nettet?

February 18, 2011

@ragnhildo: Tankekors: VG papir: 110 reportere, 21,4% daglig leserdekning. VGNett: 36 reportere, 38,3% dekning. #VG

Tweeten ovenfor fra i dag morges er tabloid formulert og den forenkler kompliserte forhold. Men den inneholder fakta om ressurser og publikum på nett og papir som er verdt å reflektere over. Vil sammenslåingen av VGs nett og papirorganisasjoner endre på bildet? Og hvordan er forholdet mellom ressursbruk og publikumsutvikling i andre mediehus?

Antallet reportere på nett og papir i VG-huset er hentet fra mediehusets redaksjonelle regnskap som ble lagt frem for andre gang i dag. (Jeg skal skrive mer om redaksjonelle regnskap senere). Presentasjonen faller sammen med den årlige fremleggelsen av opplags- og lesertall for avisene i regi av MBL. Dekningstallene er hentet derfra.

Tallmaterialet viser altså at papiravisen VG har omtrent tre ganger så stor stab av reportere som nettutgaven – 110 mot 36, men bare halvparten så stort publikum målt i daglig dekning. I tillegg har nettavisen fire videojournalister, mot papiravisens 30 fotografer (!). Også på ledersiden er papirutgaven betydelig feitere bemannet.

Det er åpenbart at papiravisens stab i VG-huset subsidierer nettutgaven med innhold. Derfor blir det for lettvint å konkludere med at nettutgaven med sin lille stab server et langt større publikum enn papiravisen. Eller at papiravisen er uforholdsmessig godt bemannet i forhold til lesergrunnlaget.  Samtidig går ikke stoffsubsidieringen bare én vei i VG-huset. Nettavisjournalistene leverer også saker til papir. Denne kryssbruken av saker og ressurser er blant annet påpekt i Mediehusrapporten som følger den flermediale utviklingen i ti utvalgte norske mediehus.

Tallene bør være et skulderklapp til VGNett-redaksjonen som evner å dra et stadig større publikum og utvikle seg journalistisk med en relativt liten stab sammenlignet med moderavisen. Den journalistiske utviklingen ser vi stadig eksempler på. Fjorårets artikkelserie om barna som ble drept av sine foresatte er ett. VGNett viser også at de tenker innovativt omkring sin rolle som plattform for folkelig engasjement og dialog, f.eks gjennom fjorårets Haikesentral der de laget en møteplass der leserne kunne hjelpe hverandre. Eller gjennom Bry deg-kampanjen på Facebook som nå samler over 93.000 fans og skaper engasjerte debatter omkring VGs mobbesaker.

VGNett fylles langt fra med bare prima vare. Like lite som VG på papir gjør det. Noe av det beste og noe av det tåpeligste er innholdsoppskriften. På nettet gir det god uttelling hos brukerne. På papir taper miksen terreng. Vil det få konsekvenser for hvordan ressursene fordeles mellom nett og papir fremover?

VG har bestemt seg for å samle nett og papir som de fleste andre mediehus. Integrasjonsprosessen er godt i gang. Det er interessant å se hvordan VG organiserer og prioriterer sine samlede redaksjonelle ressurser i den nye organisasjonen de er i ferd med å bygge opp. Ikke minst i lys av publikumstallene vi har fått presentert i dag. Vil mer av reporterkraften dreies mot nett der hovedvekten av brukerne er? Har mediehuset til og med et samfunnsansvar for å prioritere ressurser og dagsordensettende journalistikk på den mest leste plattformen? Eller kreves det enda mer redaksjonell kraft for å bremse nedoverbakken for papirutgaven, f.eks gjennom en tydeligere prioritering av unikt innhold på bekostning av nettet. Det er vanskelig å se at det siste er en farbar vei for nettutgaven og det stadig skjerpede kravet til kontinuerlig utvikling og forbedring der.

Det blir en utfordrende øvelse å finne balansen i det redaksjonelle ressursregnskapet for nett og papir i VG, akkurat slik det er for andre integrerte mediehus der ressursene skal flyte på kryss og tvers mellom plattformene.

Det er fortsatt mye å gå på når det gjelder å prioritere ressurser til nettet i de fleste mediehus. Det hadde derfor vært interessant å se en oversikt a la VGs fra flere redaksjoner – og ikke minst en sammenligning av hvordan ressursbruk på nett og papir står i forhold til publikumsutvikling.

Er det noen som har sett på dette, så gi lyd:-)

Advertisements